'Rwyf yn arlunydd sy'n hanu o ac yn byw yn Eryri. Bum yng Ngholeg Celf Lerpwl yn y 1970au cynnar ac yn awr yn treulio fy holl amser yn paentio a darlunio.

Paentiadau: Prif ffynhonnell fy ysbrydiolaeth i'm mhaentiadau yw'r môr a'r hyn sy'n ei amgylchynu. Mae tynfa at ei symudiad, ei swn a lliwiau yr amgylchedd yma ac os oes awyr yn llawn storm gorau'n byd. 'Rwyf yn cyflwyno fy ymateb i'r tirlun yma mewn paentiadau olew ar gynfas, cerdyn neu bapur ac yn anelu at ei gynrychioli drwy adael i'r broses greadigol ddigwydd yn y stiwdio yn hytrach na chreu darlun slafaidd ohono.

Darluniau byw: Mae arlunio o'r corff yn sialens a her enfawr, rhai o faint, siap, thonyddiaeth yn ogystal a cheisio ei gyfleu yn ei amgylchedd. 'Rwyf yn defnyddio pensiliau lliw ar gyfer y gwaith yma gan roi haen ar ol haen o liw mewn dull egniol iawn i adeiladu'r darlun. Mae'r papur gwyn yn cael ei ddefnyddio i greu darnau golau'r corff a mwy o haenau lliw i roi siap a ffurf. Lliw yn y croen a'r ffordd mae'n adlewyrchu y lliw o'i gwmpas sy'n hudolus. Darganfod y lliwiau hyn a'i cyflwyno sydd yn gyrru y gwaith yn y darluniau yma.